Alle key data in een overzicht

Een combinatie van diverse grafieken, illustraties en logo’s in een enkel scherm is de ideale toelichting/illustratie voor jaarverslagen en voor communicatie via social media. Voor INHOPE, een grote internationale NGO, maakten we een groep van vijf schermen die samen de belangrijkste data uit het jaarverslag visualiseren. Omdat de vorm, eenmaal afgebakend, erg herkenbaar is, leent zich deze aanpak erg goed voor verspreiding via social media. Daar komt bij dat deze schermen erg eenvoudig zijn aan te passen met nieuwe data. Deze vorm is erg geschikt om op voort te borduren met telkens nieuwe cijfers en andere invalshoeken, iets wat we de afgelopen maanden al diverse keren hebben gedaan.

Update: Inmiddels hebben we acht schermen ontwikkeld en bij enkele de cijfers geactualiseerd. Daarmee blijven de ‘schermen’ up-to-date en dus bruikbaar. 

INHOPE_CSAMhosting

INHOPE_Europabeleid

INHOPE_landenoverzicht